Stenspräckning

Stenspräckning Falun spräckning av sten och betong

Stenspräckning är ett snabbt och effektivt sätt att få bort berg, sten och betong! Vibrationerna klingar ut snabbt och ingen besiktning behövs

Efter Stenspräckning

Utför stenspräckning i Dalarna

A.L Alltjänst utför stenspräckning i Falun, Borlänge, och över stora delar av Dalarna Kontakta Anders för mer information!

Vi har tillstånd för stenspräckning i tätbebyggt område

Stenspräckning är ett snabbt, enkelt och bra sätt att spräcka berg, sten eller betong! I skogen, åkern, på tomten, under hus och under vatten. Stenspräckning är ett bra alternativ till traditionell bergsprängning nära el, vatten eller fjärrvärmeledningar och i andra känsliga miljöer. A.L Alltjänst har tillstånd för spräckning i tätbebyggt område.

Vibrationerna klingar ut snabbt och inga besiktningar behövs

Stenspräckning är en metod som ger omedelbar verkan. Man använder vatten och krutladdning eller bara krutladdning. Vibrationerna klingar ut snabbt och inga besiktningar behövs.

Bilder från utförda stenspräckningar

Stor 8m2 sten sprängs med krutladdning och vatten
Stenen på bildserien ovan är på ca 8m3 och sprängs med krutladdning och vatten.

Före stenspräckning Efter Stenspräckning
Före och efter stenspräckning